Home Software addactis® IBNRS®

addactis® IBNRS®

EEN NIEUWE GENERATIE RESERVERINGSSOFTWARE ONDER ALGEMEEN AANVAARDE ACCOUNTANCY STANDAARDEN OP LOKAAL, INTERNATIONAAL EN SOLVENCY II-NIVEAU.  

Download hier de brochure

Het beoordelen van de voorzieningen van een verzekeraar voor toekomstige schade-uitkeringen en premies, en het inschatten van het aanwezige risico op mogelijke ontoereikendheid van de schadevoorzieningen, zijn fundamentele elementen van het financiële beheer van elke schade (her)verzekeraar.

Onze wereldwijd geprezen reserveringssoftware  addactis® IBNRS®     biedt een eenvoudige omgeving die voldoet aan Solvency II voor alle deterministische en stochastische actuariële projecties. Met enkele drukken op de knop stelt deze software de gebruiker in staat om stap voor stap een volledige claimsanalyse uit te voeren of om bijvoorbeeld correlaties tussen verschillende bedrijfsonderdelen te bepalen.

Om te voldoen aan de Solvency II Pillar 2 en SOX-vereisten, is  addactis® IBNRS®  ontworpen om gebruikers te voorzien van een volledige audittrail en beveiligingschecks.

De nieuwe versie van onze addactis® IBNRS®     software biedt, naast de Bootstrapping en Mack methoden, de innovatieve stochastische Reversible-Jump Markov Chain Monte Carlo-methode aan (RJMCMC methode), alsmede de Munich Chain Ladder en de Dynamische Fisher Lange aan, waarmee het koploper blijft van actuariële reserveringsmethoden.                  

 

0Bezoek addactis ibnrs website