Home Software ADDACTIS® Closing

ADDACTIS® Closing

DE UITGEBREIDE GEÏNTEGREERDE SOFTWAREOPLOSSING OM HET CLOSEN VAN DE VERSLAGSTATEN VAN VERZEKERAARS EN HERVERZEKERAARS TE AUTOMATISEREN EN TE VERSNELLEN.

 vert_c

Alleen een geïntegreerd systeem gebaseerd op een gecombineerd datamodel, dat het mogelijk maakt om het afsluiten van rekeningen en het financiële beheer te automatiseren tot en met de rapportageprocessen, kan naleving van huidige en toekomstige regelgevingvereisten (SOX, LSF, Solvency II, etc.) garanderen.

De   ADDACTIS® Closing    oplossing is compatible met alle mainframes van (her)verzekeraars en  stelt u in staat om de kenmerken van al uw technische boekhoudtoepassingen te bewaren. De specifieke kenmerken van de architectuur, die uitgebreide analyses mogelijk maakt per segment of zelfs per contract, is een unieke aanwinst en biedt uw organisatie nauwkeurigere en efficiëntere controle. ADDACTIS® Closing      verbetert een krachtige en betrouwbare berekenings-engine, gekoppeld aan onbeperkte mogelijkheden voor het instellen van passende algoritmes en dynamische rekenformules. Het houdt rekening met specifieke functionaliteiten van de diverse boekhoudstandaarden en omvat de meest recente berekeningsmethoden.

INFO_ADDACTIS Closing Portrait_113x160

 

Infographic

 

Motion Design

bleu_v

De oplossing wordt gebruikt door talrijke verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen voor de afsluiting van de verslagstaten die al gebruikmaken van gelijktijdige rapportages onder diverse standaarden (US GAAP, local GAAP, Solvency II, IFRS, etc.). Dit is erg ingewikkeld met standaardtoepassingen.

Naast de boekhoudfuncties genereert  ADDACTIS® Closing    toekomstige simulaties van technische rekeningen en onmiddellijk bruikbare rapportages voor strategische besluitvorming. De snelheid van de toepassing bespaart kostbare tijd tijdens afsluitingsprocessen en maakt het mogelijk de meest recente informatie te integreren. U kunt hierdoor beslissingen nemen gebaseerd op uitgebreide resultaten voor de definitieve afsluiting.

 

0meer informatie